Kanálová turistika

AlpinTrek : Články : Portugalsko - Kanálová turistika vydáno 8. 2014    Autor: Ivo Petr

Cesty do hor mohou být různé. Od snadných, jasně vyznačených pěšin po náročné, mnohdy ocelovými lany zabezpečené stezky. Ovšem pomocí zavodňovacích kanálů neboli „levád“ můžeme poznávat krásy přírody pouze na Madeiře.

Tento nádherný ostrov, ležící 1000 km od evropské pevniny v Atlantiku je jako mnoho jiných vulkanického původu. Až 1800 m vysoké hory tvoří hráz srážkám, proudícím především od severozápadu. Láva, tuf a popel, které jsou základní složkou geologického složení ostrova plní funkci jakési obrovské houby, zachycující vodu. Problém tkví v tom, že většina srážek zachytí severní část ostrova, jih je suchý a bezvodý.Ovšem Madeiřané byli a jsou vynalézaví lidé a tak začali již od 16. stol. budovat po celém ostrově propracovaný systém zavodňovacích kanálů, které měly za úkol dovést vodu i do vyprahlých oblastí ostrova. Práce to nebyla díky složitému terénu s profilem strmých hor vůbec snadná. V prvopočátku byla dílem otroků, z nichž mnozí zahynuli ve strmých svazích madeirských hor. V r. 1493 král João II. dokonce vydal zákon, upravující vlastnické vztahy k levádám (např. nemožnost bránění výstavby levády na soukromých pozemcích nebo pravidla přístupu k vodě). Dnešní celková délka zavodňovacích kanálů kolísá od 2000 do 5000 km (mnohdy jsou připočítávány všechny boční větve a odbočky).Původní kamenné či dřevěné kanály byly nahrazeny ve velké většině betonovým korytem, některé jsou až metr široké, jiné sotva dvacet centimetrů. Vždy jsou však vybaveny souběžně vedoucím chodníkem, sloužící k údržbě levád. A právě tyto chodníky, vedoucí mnohdy v úžasné expozici strmých madeirských kopců, se staly turistickou atrakcí č.1. Vždyť kde jinde můžeme po dokonale vedené vrstevnici přecházet místy, kam bychom se pro neschůdnost terénu dostali jen stěží. Některé levády jsou navíc vedeny úzkými a vlhkými tunely (celkem 60 km), dodávají túře kouzlo tajemnosti a dobrodružství.


 
Jedním z nejkrásnějších, ale také nejdelších „kanálů“ je Levada del Norte, jehož výstavba trvala takřka 25 let. Ostatně není se co divit, vždyť celá leváda byla postavena v drtivé většině tou nejprimitivnější technikou - motykou a lopatou a údajně si vyžádala i lidské oběti. Byla dokončena až v r. 1966 a její délka je skutečně impozantní - 105 km.
Levády jsou skutečným fenoménem. Na Madeiře si můžeme dokonce koupit speciálního „kanálového“ průvodce, který ty nejvýznamnější z nich detailně popisuje. Mezi nejkrásnější pak patří „vodopádová Levada de 25 Fontes, tropicky působící levády Furado a Portela či městská leváda Dos Piornais (a mnoho a mnoho dalších).

Vyšlo v magazínu Everest/léto 2009

Přednášky

Ivo Petr

Náčelník klubu AlpinTrek
Telefon: 777 03 13 14
Email: alpintrekclub@seznam.cz
Facebook : Ivo Petr

Ivo Petr