Řecko - Peloponés

AlpinTrek : Evropa : Řecko - Peloponés
Řecko 30.5.14 - 8.6.14 ca 7 000 Kč treking další foto zde

Rámcový program akce

1. den – (pátek 30.5.2014)
– Odlet z Vídně (Prahy) do Atén. Město jako takovési ne cháme až na závěr pobytu a tak se přesuneme rovnou na autobusové nádraží a prvním volným spojem odjedeme do Sparty (10 spojů denně, 3,5 hod. jízdy). Sparta leží na východní straně nejvyššího peloponesského pohoří Taygetos, takže dle podmínek (doprava) se vydáme rovnou do hor (obec Peloprangia).
2. – 3. den (sobota – neděle 31.5. – 1.6.2014)
– Dvoudenní přechod po páteři pohoří (značená cesta), vč. výstupu na nejvyšší vrchol poloostrova – 2404 m vysoký Profitis Ilias. Sestup na západní stranu pohoří.
4. den (pondělí 2.6.2014)
– Přechod části soutěsky Viros a přesun k moři (Kalamata). Jelikož zde nic zajímavého není, přesuneme se vlakem podél pobřeží na sever do města Patra.
5. den (úterý 3.6.2014)
– Jednodenní výlet do hor Panaha (1980 m), tyčících se přímo nad mořem. Návrat k moři, koupání.
6. – 7. den (středa : čtvrtek 4.6. – 5.6.2014)
Přesun busem do hor Helmos. Na programu přechod nádherných vápencových hor s množstvím květů a s výhledy nejen na celý Peloponés, ale také na hory blízkého pevninského Řecka. Helmos je spojen s dalším horským masívem Killini (2300 m), který je na programu druhý den přechodu.
8. den (pátek 6.6.2014)
– Sestup na sever k moři, odpočinek, rybářské vesnice, dobré jídlo, víno atd.
9. den (sobota 7.6.2014)
– Přesun ke Korintskému průplavu (prohlídka), výlet na mys Melangav (lesy, skály), odpoledne přesun do Atén. Večerní prohlídka města (Akropole). Nocleh v hostelu (kempu).
10. den (neděle 8.6.2014)
– Podle odletu letadla prohlídka Atén, odlet do ČR
.

Mapa akce

Přednášky

Ivo Petr

Náčelník klubu AlpinTrek
Telefon: 777 03 13 14
Email: alpintrekclub@seznam.cz
Facebook : Ivo Petr

Ivo Petr